facebook

KontaktFormularz Kontaktowy
Czytaj więcej


Mapa Dojazdowa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiadomym było kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kolumna Park Sp. z o.o. 95-082 Dobroń, Przygoń ul. Hotelowa 1
 2. Kontakt do inspektora Ochrony Danych Osobowych: Monika Dregier rodo@kolumnapark.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
  Państwa dane są pobierane:
  • na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
  • przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
  • w formularzu kontaktowym;
  • prze rezerwacji grupowej;
  • przy zleceniu imprezy;
  • przy zakładaniu karty lojalnościowej;
 5. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: w celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
  • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
  • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
  • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
  • obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
  w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;
 6. Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 8. Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych;
  • maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług; 

Kolumna Park Sp. z o.o.

adres

95-082 Dobroń, Przygoń ul. Hotelowa 1

telefon

(+48) 43 677 27 27

e-mail

recepcja@kolumnapark.pl

General Manager

Maciej Szałek

Maciej Szałek

e-mail

maciej.szalek@kolumnapark.pl


Deputy Manager

 Adrian Olbiński

Adrian Olbiński

e-mail

adrian.olbinski@kolumnapark.pl

F&B Manager

Michał Gaik

Michał Gaik

e-mail

michal.gaik@kolumnapark.pl


Front Office Manager

Katarzyna Pólkowska

Katarzyna Pólkowska

e-mail

katarzyna.polkowska@kolumnapark.pl

Organizacja wesel i przyjęć okolicznościowych

Katarzyna Starzyńska

Katarzyna Starzyńska

e-mail

katarzyna.starzynska@kolumnapark.pl

Emilia Szcześniak-Siewiera

Emilia Szcześniak-Siewiera

e-mail

emilia.szczesniak-siewiera@kolumnapark.pl


Sales & Marketing Coordinator

 

Marta Szady

e-mail

marta.szady@kolumnapark.pl

 

Sylwia Brożyna

Sylwia Brożyna

e-mail

sylwia.brozyna@kolumnapark.pl


Organizacja konferencji

e-mail

marketing@kolumnapark.pl

telefon

(+48) 43 677 27 27

RODO

e-mail

rodo@kolumnapark.pl


OK
Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.

XOK
BŁAD
Klauzula informacyjna


Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych od Pana/Pani lub ze strony internetowej czy od osoby z organizacji w ramach, której Pani/Pan funkcjonuje jest Kolumna Park Sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, email, nazwa firmy, profil osobowościowy) są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów,

a także w celach budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy i w celach marketingowych tj. wysyłania informacji handlowych

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej oraz czas wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Pani/ Pana dane nie są przekazywane do krajów trzecich i nie podlegają profilowaniu

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/ Panu uprawnieniami zamieszczonymi pod adresem www.kolumnapark.pl

Czytaj treść polityki prywatności